HOME

VZW Het Vervolg / COALFACE is an independent organization in the Belgian Limburg mining region and is a pioneer in local and regional development. Het Vervolg / COALFACE has been active since 1990 as a “future explorer”. The NGO is a centre for knowledge building, concrete action and policy advice.
The projects are situated at the intersection of culture (arts and heritage), local & regional economic development, tourism and international exchange and cooperation. Leading themes are “industrial culture” and “resilience” of communities.
All projects are rooted in the social history and heritage of mining communities and contribute to a vision and a plan for the future.
Mining and transition to a sustainable society are more important worldwide than ever. That is why Het Vervolg / COALFACE’s projects are simultaneously “local” and “international”. Mining regions carry similar challenges and the same strength.

Het Vervolg / COALFACE is a point of contact for innovation and creativity in mining communities.

Het Vervolg / COALFACE:
Defends the heritage
Presents today’s reality
Develops the future

“Local and regional development based on the history and talents of people contributes to a fair transition to a sustainable society. Respect for what there is is a basic attitude. The challenge is to make creative connections. ”


VZW Het Vervolg is een onafhankelijke organisatie in de Belgisch Limburgse Mijnstreek en is een pionier in lokale en regionale  ontwikkeling. Het Vervolg is sedert 1990 actief als ‘toekomstverkenner’. De organisatie is een centrum voor kennisopbouw, concrete actie en beleidsadvies.
De projecten situeren zich op het snijpunt van cultuur (kunsten en erfgoed), lokale & regionale economische ontwikkeling, toerisme en internationale uitwisseling en samenwerking. De rode draad is steeds “industriecultuur” en “veerkracht/weerbaarheid” van gemeenschappen.
Alle projecten zijn geworteld in de sociale geschiedenis en het erfgoed van de mijnwerkers en dragen bij aan een visie en een plan voor de toekomst.
Mijnbouw en transitie naar een duurzame samenleving zijn wereldwijd belangrijker dan ooit. Daarom zijn de projecten van Het Vervolg tegelijk ‘lokaal’ en ‘internationaal’. Mijnregio’s dragen gelijkaardige uitdagingen en dezelfde kracht in zich.

Het Vervolg is een aanspreekpunt voor vernieuwing en creativiteit in mijnwerkersgemeenschappen.

Het Vervolg:
Verdedigt het VERLEDEN
Presenteert het HEDEN
Ontwikkelt de TOEKOMST

“Lokale en regionale ontwikkeling die vertrekt van de geschiedenis en de talenten van mensen draagt bij tot een rechtvaardige transitie naar een duurzame maatschappij. Respect voor wat er is, is een basishouding. Creatieve verbindingen leggen is de uitdaging.”

– NEWS –

 • Boekpresentatie H. J. Hunter – ONCE UPON A TIME

  Boekpresentatie H. J. Hunter – ONCE UPON A TIME

  VZW Het Vervolg / COALFACE is an independent organization in the Belgian Limburg mining region and is a pioneer in local and regional development. Het Vervolg / COALFACE has been active since 1990 as a “future explorer”. The NGO is a centre for knowledge building, concrete action and policy advice.
  The projects are situated at the intersection of culture (arts and heritage), local & regional economic development, tourism and international exchange and cooperation. Leading themes are “industrial culture” and “resilience” of communities.
  All projects are rooted in the social history and heritage of mining communities and contribute to a vision and a plan for the future.
  Mining and transition to a sustainable society are more important worldwide than ever. That is why Het Vervolg / COALFACE’s projects are simultaneously “local” and “international”. Mining regions carry similar challenges and the same strength.

  Het Vervolg / COALFACE is a point of contact for innovation and creativity in mining communities.

  Het Vervolg / COALFACE:
  Defends the heritage
  Presents today’s reality
  Develops the future

  “Local and regional development based on the history and talents of people contributes to a fair transition to a sustainable society. Respect for what there is is a basic attitude. The challenge is to make creative connections. ”


  VZW Het Vervolg is een onafhankelijke organisatie in de Belgisch Limburgse Mijnstreek en is een pionier in lokale en regionale  ontwikkeling. Het Vervolg is sedert 1990 actief als ‘toekomstverkenner’. De organisatie is een centrum voor kennisopbouw, concrete actie en beleidsadvies.
  De projecten situeren zich op het snijpunt van cultuur (kunsten en erfgoed), lokale & regionale economische ontwikkeling, toerisme en internationale uitwisseling en samenwerking. De rode draad is steeds “industriecultuur” en “veerkracht/weerbaarheid” van gemeenschappen.
  Alle projecten zijn geworteld in de sociale geschiedenis en het erfgoed van de mijnwerkers en dragen bij aan een visie en een plan voor de toekomst.
  Mijnbouw en transitie naar een duurzame samenleving zijn wereldwijd belangrijker dan ooit. Daarom zijn de projecten van Het Vervolg tegelijk ‘lokaal’ en ‘internationaal’. Mijnregio’s dragen gelijkaardige uitdagingen en dezelfde kracht in zich.

  Het Vervolg is een aanspreekpunt voor vernieuwing en creativiteit in mijnwerkersgemeenschappen.

  Het Vervolg:
  Verdedigt het VERLEDEN
  Presenteert het HEDEN
  Ontwikkelt de TOEKOMST

  “Lokale en regionale ontwikkeling die vertrekt van de geschiedenis en de talenten van mensen draagt bij tot een rechtvaardige transitie naar een duurzame maatschappij. Respect voor wat er is, is een basishouding. Creatieve verbindingen leggen is de uitdaging.”

 • *NEWS* – TRIAGE, De kolenwasserij van Beringen – monument voor de toekomst

  *NEWS* – TRIAGE, De kolenwasserij van Beringen – monument voor de toekomst

  De kolenwasserij is het kloppende hart van de voormalige mijnsite in Beringen. De uitdagingen om een nieuwe toekomst te vinden voor dit uniek stukje industrieel erfgoed zijn groot, en de toekomst van het beschermde monument onzeker.

  Vanaf vrijdag 18 juni tem 1 augustus 2021 is de fototentoonstelling ‘Triage’  te gast in het industriemuseum te Gent.
  Tien nationale en internationale fotografen werpen een licht op het behoud en de herbestemming van dit indrukwekkende mijnpatrimonium. Met meer dan 120 foto’s van kolenwasserijen in binnen- en buitenland voeden ze het debat over dit erfgoed. Welke toekomst is er voor de kolenwasserij?

  Ontdek in de fototentoonstelling het werk van Bernard Bay, Gérard Detillieu, Harald Finster, Fabienne Foucart, Marco Antonio Hernández Badillo, Clemens Schuelgen, Bart Vanacker, Leo van de Kleij, Danny Veys, Vincent Vincke.


  Deze fototentoonstelling is een samenwerking met Patrick Viaene, Bart Vanacker (tijdreizen.eu) de experticel ETWIE en vzw Het vervolg.


  Het boek bij de expo
  Bij de fototentoonstelling hoort het boek ‘TRIAGE de kolenwasserij van Beringen – Monument voor de toekomst’, uitgegeven door Het Vervolg vzw. De uitgave telt 198 pagina’s en is te koop op deze website of in het industriemuseum te Gent.
  ‘TRIAGE’ vertelt het verhaal over het verleden, heden en de toekomst van de kolenwasserij, niet alleen in Beringen, maar in een internationale context.

ARTS & MEDIA

Het Vervolg / COALFACE is “producer and publisher” of cultural creations that contribute to exploring and updating the PAST – PRESENT – FUTURE line.
Productions investigate the uniqueness of mining regions and their people. They promote authenticity and human “resilience” as a raw material for the economy and society.
The COALFACE label is our mark. “COALFACE” (or Coal Front) is not only the technical term for the coal vein mined in the underground. It also means “to be present where the work is to be done”. The COALFACE label stands for active involvement and engagement.


Het Vervolg is ‘producent en uitgever’ van culturele creaties die bijdragen aan het verkennen en actualiseren van de lijn VERLEDEN – HEDEN – TOEKOMST.
Producties onderzoeken de eigenheid van mijnstreken en hun mensen. Ze promoten authenticiteit en menselijke ‘veerkracht’ als grondstof voor economie en samenleving.
Het label COALFACE is ons merkteken. ‘COALFACE’ (of Kolenfront) is niet alleen de technische term voor de kolenader die ontgonnen wordt in de mijn. Het betekent ook ‘aanwezig zijn waar het werk moet gedaan worden’. Het COALFACE – label staat voor actieve betrokkenheid en engagement.

DEVELOPMENT

Local and Regional Development: Het Vervolg / COALFACE works on vision and practice.
Concepts and plans for the transition of coal mines and mining areas: new destinations and innovative projects with roots in heritage. Het Vervolg / COALFACE has a team and a network of expert professionals: historians, spatial planners, designers, mining engineers, “activists and diplomats”.
For technical projects, Het Vervolg / COALFACE has as partners: transit_LAB and IPAS.


Lokale en Regionale Ontwikkeling: Het Vervolg werkt aan visie en praktijk. Concepten en plannen van aanpak voor de transitie van koolmijnen en mijngebieden: nieuwe bestemmingen en vernieuwende projecten met wortels in het erfgoed. Het Vervolg beschikt over een team en een netwerk van deskundige medewerkers: historici, ruimtelijke planners, designers, mijningenieurs, ‘activisten en diplomaten’. Voor technische projecten heeft Het Vervolg als partners: cv transit_LAB en nv IPAS.

COMMUNITY

The network of Het Vervolg / COALFACE covers just about everyone in the Limburg mining region who is actively involved in the care of the heritage and the creation of a contemporary and sustainable society. But there’s more. The organisation acts as a much-needed contact point for international exchange. Furthermore, Het Vervolg / COALFACE actively participates in EURACOM, the network of European mining regions, and in the “Platform for Coalregions in Transition”, an initiative of DG Energy of the European Commission.


Het netwerk van Het Vervolg beslaat zowat iedereen in de Limburgse Mijnstreek die op authentieke wijze actief is in de zorg voor het erfgoed en de creatie van een hedendaagse en duurzame samenleving. Maar er is meer. Het Vervolg fungeert als een veel gevraagd contactpunt voor internationale uitwisseling. Verder neemt Het Vervolg actief deel aan EURACOM, het netwerk van Europese mijnregio’s, en aan het ‘Platform for Coalregions in Transition’, initiatief van DG Energy van de Europese Commissie.