MASTERPLAN ZLDR-mine

Het Vervolg / COALFACE is writing a new master plan for the Zolder coal mine. The plan provides a new framework for the municipal authorities and all other parties involved who develop activities in the historical area of the coal mine. The plan wants to bundle and coordinate all efforts and investments, so that between 2020 and 2030 a whole new and viable area is created where living and working are good. The plan also serves to attract additional resources and to have all authorities and interest groups work together, with the municipal authorities in the director’s chair. The plan will be published after discussion with the municipality in 2020. Soon available as a download. (to be continued).Het Vervolg schrijft een nieuw masterplan voor de koolmijn van Zolder. Het plan biedt een nieuw kader aan het gemeentebestuur en alle andere betrokken partijen die activiteiten ontwikkelen op het historische gebied van de koolmijn. Het plan wil alle inspanningen en investeringen bundelen en coördineren, zodat er tussen 2020 en 2030 een heel nieuw en draagkrachtig gebied ontstaat waar het goed wonen, werken en leven is. Het plan dient om ook om bijkomende middelen aan te trekken en om alle instanties en belangengroepen te laten samenwerken, met het gemeentebestuur in de regisseursstoel. Het plan wordt gepubliceerd na bespreking op het gemeentebestuur in 2020. Binnenkort beschikbaar als download. (wordt vervolgd)