ZLDR LUCHTFABRIEK

ZLDR Luchtfabriek (air factory) is the heritage attraction of the Zolder coal mine. There is a permanent visitor centre in the compressed air plant, ventilation building and winding engine building where volunteers from VZW Het Vervolg / COALFACE provide the reception 7 days a week.
ZLDR Luchtfabriek tells the impressive story of the lifts of the coal mine and the ventilation of the subsurface. Fresh air had to circulate, up to 1000 meters deep!
There is a 20-minute introductory film that makes you familiar with working in the coal mine and the technical challenges that had to be faced every day.

ZLDR Luchtfabriek is accessible free of charge every day from 10 a.m. to 5 p.m.
Address: Marktplein 5, 3550 Heusden-Zolder
More info: www.facebook.com/LUCHTFABRIEK

A volunteer from VZW Het Vervolg / COALFACE gives a tour of the ZLDR Luchtfabriek every Sunday at 2 p.m. An hour of explanation and a walk on the mine site. Price € 3 pp (up to 12 years free). No reservation required.

Guided tours for groups, can be requested through Tourism Heusden-Zolder, tel: 011/80 80 88 or via tourism@heusden-zolder.be


 

ZLDR Luchtfabriek is de erfgoedattractie van de koolmijn van Zolder. In de persluchtcentrale, ventilatiegebouw en ophaalmachinegebouw is een permanent bezoekerscentrum waar vrijwilligers van VZW Het Vervolg 7 dagen per week het onthaal verzorgen.
ZLDR Luchtfabriek vertelt het indrukwekkende verhaal van de liften van de koolmijn en de verluchting van de ondergrond. Verse lucht moest circuleren, tot 1000 meter diep !
Er is een introductiefilm van 20 minuten die je vertrouwd maakt met het werken in de koolmijn en de technische uitdagingen die elke dag moesten getrotseerd worden.

ZLDR Luchtfabriek is gratis toegankelijk, elke dag, van 10 tot 17 uur.
Adres: Marktplein 5, 3550 Heusden-Zolder
Zie ook: www.facebook.com/LUCHTFABRIEK

Een vrijwilliger van VZW Het Vervolg geeft elke zondag om 14 uur een rondleiding in ZLDR Luchtfabriek. Een uurtje uitleg en een wandeling over het mijnterrein. Kostprijs € 3 pp (ot 12 jaar gratis). Geen reservatie nodig.

Rondleidingen voor groepen, op aanvraag kunnen aangevraagd worden via Toerisme Heusden-Zolder, tel: 011/80 80 88 of via toerisme@heusden-zolder.be