transit_LAB

Het Vervolg / COALFACE is a shareholder in transit_LAB. This cooperative company was established to contribute to transition processes focused on sustainability, cleantech and local development. Transit_LAB invests in the preliminary phase of promising projects, often linked to technology or the heritage of the coal mines.

www.transitlab.be


Het Vervolg is aandeelhouder bij transit_LAB. Deze coöperatieve vennootschap is opgericht om bij te dragen aan transitie-trajecten, gericht op duurzaamheid, cleantech en lokale ontwikkeling. Transit_LAB investeert in het voortraject van beloftevolle projecten, vaak gelinkt aan technologie of erfgoed van de koolmijnen.

www.transitlab.be