THE OWNERS OF THE LAND

“The Owners of the Land” (2013) is a video installation by Peter Snowdon and Juan Javier Rivera Andia on whose anthropological archive from Lambayeque (Andes, Peru) the project is based. What happens when a mining company finds precious ores on the territory of a native village? Are native ways of life still relevant? Can research into cultural preservation stop its destruction? Or is it part of it?

A DVD with the tracks from the video installation is available at Het Vervolg.
Cost: € 15 collected and + € 5 for shipping.


‘The Owners of the Land’ is een video-installatie van Peter Snowdon en Juan Javier Rivera Andia op wiens antropologisch archief uit Lambayeque (Andes, Peru) het project is gebaseerd. Wat gebeurt er wanneer een mijnbouwbedrijf kostbare ertsen vindt op het grondgebied van een inheems dorp ? Zijn inheemse levenswijzen dan nog relevant ? Kan onderzoek naar cultuurbehoud de vernietiging ervan stoppen ? Of is het er deel van ?

Een DVD met de tracks uit de video-installatie is beschikbaar bij Het Vervolg.
Kostprijs: € 15 afgehaald en + € 5 voor verzending