COMMUNITY

The network of Het Vervolg / COALFACE covers just about everyone in the Limburg mining region who is actively involved in the care of the heritage and the creation of a contemporary and sustainable society. But there’s more. The organisation acts as a much-needed contact point for international exchange. Furthermore, Het Vervolg / COALFACE actively participates in EURACOM, the network of European mining regions, and in the “Platform for Coalregions in Transition”, an initiative of DG Energy of the European Commission.


Het netwerk van Het Vervolg beslaat zowat iedereen in de Limburgse Mijnstreek die op authentieke wijze actief is in de zorg voor het erfgoed en de creatie van een hedendaagse en duurzame samenleving. Maar er is meer. Het Vervolg fungeert als een veel gevraagd contactpunt voor internationale uitwisseling. Verder neemt Het Vervolg actief deel aan EURACOM, het netwerk van Europese mijnregio’s, en aan het ‘Platform for Coalregions in Transition’, initiatief van DG Energy van de Europese Commissie.