HERITAGE

Since the closure of the Belgian-Limburg coal mines, Het Vervolg / COALFACE has been defending and investigating the legacy of the coal mines. The organisation has a large track record in setting up and supervising heritage projects: oral history, heritage tourism, large and small theater productions and multimedia exhibitions.
The COALTRACK festivals from 1998 and 2006 paved the way for opening up the mining heritage and for a regional strategy for the Limburg Mining Region.
Het Vervolg / COALFACE is the pioneer of tourism development in the Belgian Limburg Mining Region. Het Vervolg/COALFACE is currently working on a restart! (to be continued!)
Since 2015 volunteers of Het Vervolg / COALFACE take care of the welcome-counter of visitors centre ZLDR Luchtfabriek at the former coalmine in Heusden-Zolder.


Sedert de sluiting van de Belgisch-Limburgse koolmijnen verdedigt en onderzoekt Het Vervolg de erfenis van de steenkoolmijnen. Het Vervolg heeft een grote track-record in het opzetten en begeleiden van erfgoedprojecten: mondelinge geschiedenis, erfgoed-toerisme, grote en kleine theaterproducties en multimediale tentoonstellingen.
De Kolenspoorfestivals uit 1998 en 2006 baanden de weg naar een openstelling van het mijnpatrimonium en naar een regionale strategie voor de Limburgse Mijnstreek.
Het Vervolg is tevens de pionier van de toeristische ontwikkeling van de Belgisch Limburgse Mijnregio. Toppunt waren de ‘Rocco & Marina-tours’ naar aanleiding van de film Marina. Het Vervolg werkt momenteel aan een doorstart van het toeristisch aanbod ! (wordt vervolgd!)
Sedert 2015 verzorgen vrijwilligers van VZW Het Vervolg het onthaal in ZLDR Luchtfabriek, de erfgoedattractie in Heusden-Zolder.