MASTERPLAN MARCASSE BORINAGE

Het Vervolg / COALFACE and transit_LAB put their shoulders to the wheel in 2017 with the creation of a master plan for the historically important Marcasse coal mine in the Borinage. The Borinage is the cradle of industrial mining and the workers struggle in Europe. The Marcasse coal mine is internationally important because painter Vincent Van Gogh described his visit to the subsurface of 1879 in his diaries. The redevelopment concept has been published in the document that can be downloaded here.


VZW Het Vervolg en cvba transit_LAB hebben in 2017 de schouders gestoken onder de creatie van een masterplan voor de historisch belangrijke koolmijn van Marcasse in de Borinage. De Borinage is de wieg van de industriële mijnbouw en de arbeidersstrijd in Europa. De koolmijn Marcasse is internationaal belangrijk omdat schilder Vincent Van Gogh er zijn bezoek aan de ondergrond van 1879 beschreef in zijn dagboeken. Het masterplan legt ook focus op het begrip ‘arbeid’, omdat de Borinage intussen de armste streek van België is. Het concept voor de herontwikkeling is gepubliceerd in het document dat men hier kan downloaden.