KOLENSPOOR CITY PROJECT

In 2017, Het Vervolg / COALFACE supervised a series of creative workshops for the people of Heusden-Zolder to generate new ideas for the future of the coal mine. This resulted in a large drawing and a brochure that can be downloaded here.


 

In 2017 begeleidde Het Vervolg een reeks creatieve workshops voor de bevolking van Heusden-Zolder om nieuwe ideeën te genereren voor de toekomst van de koolmijn. Dat resulteerde in een grote tekening en een brochure die men hier kan downloaden.