EURACOM

Mining regions and, in particular, local authorities have been meeting since the early 1990s and exchange experience and advocacy for coal areas in Europe from Spain to Russia. EURACOM meets in the European Parliament and was the working platform for various INTERREG exchange projects on innovation and entrepreneurship in mining regions.

https://www.youtube.com/watch?v=V6eTtL4shBI

https://en.calameo.com/read/0011781714364b3f84e16


Lokale overheden uit mijnregio’s ontmoeten elkaar reeds sedert aanvang de jaren 1990 en doen aan ervaringsuitwisseling en belangenbehartiging van steenkoolgebieden in Europa: van Spanje tot Rusland. EURACOM vergadert in het Europees Parlement en was het werkplatform voor diverse INTERREG – uitwisselingsprojecten inzake innovatie en ondernemerschap in mijnregio’s.

https://www.youtube.com/watch?v=V6eTtL4shBI

https://en.calameo.com/read/0011781714364b3f84e16