DEVELOPMENT

Local and Regional Development: Het Vervolg / COALFACE works on vision and practice.
Concepts and plans for the transition of coal mines and mining areas: new destinations and innovative projects with roots in heritage. Het Vervolg / COALFACE has a team and a network of expert professionals: historians, spatial planners, designers, mining engineers, “activists and diplomats”.
For technical projects, Het Vervolg / COALFACE has as partners: transit_LAB and IPAS.


Lokale en Regionale Ontwikkeling: Het Vervolg werkt aan visie en praktijk. Concepten en plannen van aanpak voor de transitie van koolmijnen en mijngebieden: nieuwe bestemmingen en vernieuwende projecten met wortels in het erfgoed. Het Vervolg beschikt over een team en een netwerk van deskundige medewerkers: historici, ruimtelijke planners, designers, mijningenieurs, ‘activisten en diplomaten’. Voor technische projecten heeft Het Vervolg als partners: cv transit_LAB en nv IPAS.