PLATFORM FOR COALREGIONS IN TRANSITION

This platform, set up by the European Commission (Directorate General Energy), supports mining regions in the transition to a low-carbon economy: responsible reduction of coal mines and coal-bound industry. The intention is to bring about a fair transition. It is not just about EU subsidies, the platform also serves for exchange of experience, knowledge building and networking. Governments, industry, trade unions and NGOs meet on this platform. Het Vervolg / COALFACE and transit_LAB actively participate in this platform.

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/coal-regions-transition#content-heading-1


 

Dit platform, opgericht door de Europese Commissie (Directoraat Generaal Energy), ondersteunt mijnregio’s in de transitie naar een koolstof-arme economie: verantwoord afbouwen van koolmijnen en steenkool gebonden industrie. De bedoeling is het bewerkstelligen van een rechtvaardige transitie. Het gaat niet alleen om EU – subsidies, maar het platform dient ook voor ervaringsuitwisseling, kennis-opbouw en netwerking. Op dit platform ontmoeten overheden, industrie, vakbonden en NGO’s elkaar. Het Vervolg en transit_LAB nemen actief deel aan dit platform.

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/coal-regions-transition#content-heading-1