ARTS & MEDIA

Het Vervolg / COALFACE is “producer and publisher” of cultural creations that contribute to exploring and updating the PAST – PRESENT – FUTURE line.
Productions investigate the uniqueness of mining regions and their people. They promote authenticity and human “resilience” as a raw material for the economy and society.
The COALFACE label is our mark. “COALFACE” (or Coal Front) is not only the technical term for the coal vein mined in the underground. It also means “to be present where the work is to be done”. The COALFACE label stands for active involvement and engagement.


Het Vervolg is ‘producent en uitgever’ van culturele creaties die bijdragen aan het verkennen en actualiseren van de lijn VERLEDEN – HEDEN – TOEKOMST.
Producties onderzoeken de eigenheid van mijnstreken en hun mensen. Ze promoten authenticiteit en menselijke ‘veerkracht’ als grondstof voor economie en samenleving.
Het label COALFACE is ons merkteken. ‘COALFACE’ (of Kolenfront) is niet alleen de technische term voor de kolenader die ontgonnen wordt in de mijn. Het betekent ook ‘aanwezig zijn waar het werk moet gedaan worden’. Het COALFACE – label staat voor actieve betrokkenheid en engagement.