COAL WASHING PLANT BERINGEN

A major challenge for Limburg remains the re-use of Beringen’s Coal Washing Plant: the largest industrial monument in Flanders. Unfortunately, since the building’s classification as national monument in 1994, the owners and developers (be-MINE and LRM nv) have not cared about this beautiful piece of heritage and have only tried to evade their responsibility (through procedures to demolish the complex). VZW Het Vervolg / COALFACE coordinates the resistance to demolition and advocates a creative approach with international ambitions.


 

Een grote uitdaging voor Limburg blijft de herbestemming van de Kolenwasserij van Beringen: het grootste industriële monument van Vlaanderen. Helaas hebben de eigenaars en  ontwikkelaars (nv be-MINE en LRM) zich sedert de klassering van het gebouw in 1994 niet om dit prachtige stuk erfgoed bekommerd en enkel geprobeerd om hun verantwoordelijkheid te ontlopen (via procedures om het complex te mogen slopen). VZW Het Vervolg coördineert het verzet  tegen de afbraak en pleit voor een creatieve aanpak met internationale ambities.